Calendario

   As vacacións de Nadal  dende o día 23 de decembro de 2020 ata o día 7 de Xaneiro de 2021, ambos os dous inclusive.

   As vacacións de Semana  Santa  desde o día 27 de marzo ao 5 de abril de 2021, ambos os dous inclusive.

   Serán períodos non lectivos os días correspondentes ao Entroido, luns e martes (días 15,16,17 de febreiro de 2021).

Días festivos.

   Son días non lectivos os festivos así declarados pola Consellaría de Traballo e Benestar da Xunta de Galicia, en exercicio das competencias que lle atribúe o artigo 45 do Real decreto 2001/1983, do 28 de novembro (BOE do 7 de novembro) e as festas laborais de carácter local publicadas por resolución da antedita consellaría.

    Considéranse  días  non   lectivos  para  efectos  académicos,  ademais  das  festas  laborais de carácter  local  publicadas  por  resolución   da  Consellaría de  Xustiza,  Interior e  Relacións Laborais, as festivi­dades correspondentes ós patróns de cada nivel de ensino:

       -A festividade de o “Día do Ensino”  o 7 de decembro de 2020

      -Días non lectivos aprobados polo claustro: 13 de outubro 2020 e 18 de maio de 2021

O remate das clases será o 22 de xuño.

 

CELEBRACIÓN DE CONMEMORACIÓNS.

  Durante o curso escolar celebraranse, como mínimo, as seguintes conmemoracións:

- 25 de novembro de 2020: Día Internacional contra a Violencia de Xénero.

- Do 1 ao 11 de decembro de 2020: Conmemoración da Constitución e do Estatuto de autonomía de Galicia.

- 10 de decembro de 2020: Día da Declaración Universal dos Dereitos Humanos. 

- 30 de xaneiro de 2021: Día da Paz.

- 8 de marzo de 2021: Día Internacional da Muller Traballadora.

- 15 de marzo de 2021: Día Mundial dos Dereitos do Consumidor.

- Do 7 ao 11 de marzo de 2021: Semana da Prensa. Un día desta semana traballarase na aula con xornais.

- Entre o 18 e o 22 de abril de 2021: Día do Libro.

- 7 de abril de 2021: Día Mundial da Saúde.

- 9 de maio de 2021: Día de Europa.

- Do 9 ao 17 de maio de 2021: Semana das Letras Galegas. 

- 5 de xuño de 2021: Día Mundial do Ambiente.

Estas datas son lectivas para todos os efectos.

FESTAS DA COMPAÑÍA DE MARÍA:

   Nena María (20 de novembro)  e Santa Xoana de Lestonnac (15 de maio)