Montaxe de "cúpulas autoportantes" de Leonardo da Vinci

Alumnos de 6º EP e ESO montan diferentes cúpulas  autoportantes, é dicir, estruturas que se mantén unidas e en pié grazas unicamente e exclusivamente ao seu propio peso e á acción da gravidade. Son por tanto, estruturas, nas que os elementos que as compoñen están apoiados entre si.
 
Estas cúpulas, baséanse no deseño inicial do xenio do renacemento Leonardo dá  Vinci.
 
Para poder levantar as diferentes cúpulas, puxeron á nosa disposición unhas 250 pezas de madeira.