Normas uso do comedor

Benqueridas familias do alumnado usuario do servizo de comedor:

Queremos facervos chegar as normas de funcionamento que rexen este espazo e que se suman as xa recollidas no protocolo Covid do centro. Pica aquí