Actualizaciónn da normativa de avaliación

Neste enlace podedes consultar a ORDE do 25 de xaneiro de 2022 pola que se actualiza a normativa de avaliación
nas ensinanzas de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e
de bacharelato no sistema educativo de Galicia. Preme aquí