Comunidad Educativa

EQUIPO DIRECTIVO:

Coordinador de Educación Infantil e 1er Ciclo de Primaria:   Amalia Sieiro Eiriz
Coordinador de E.S.O.:   Manuel Gómez Pazos
Xefa de Estudos:   Belén Mouriño Carballido
Coordinadora de Pastoral:   Virginia Vila Martínez
Titular e Director do Centro e Coordinador de 2º e 3er Ciclo de Educación Primaria:   Juan J. Vidal Fernández

    

TUTORES:

EDUCACIÓN INFANTIL:

3 anos A: Sabela Santiago Díaz   3 anos B: Esther López  Díaz
4 anos A: Alba Dopico Corral   4 anos B: Carolina Rodríguez Rodríguez
5 anos A: Purificación Bellón Casas    5 anos B: Ana Castro Rico

 

E. PRIMARIA:

1ºA: Silvia Varela Soto   1º B: Fernando Rodríguez Calvo
2º A: Mª Amalia Sieiro Eiriz   2º B: Nicolás Fernández Pita
3º A: María Rivas Valcárcel   3º B: Pablo Rivas López
4º A: Ana Fernández Viso   4º B: Dolores Allegue Dopico
5° A:Alberto Roces Montejo   5° B: Marta Talegón Amado
6° A:  Susana Grandal Grandal   6° B: Alberto Hermáns González

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA:

1º A : Salvador Folgar Couselo   1º B: Beatriz Martínez Vilasanchez
2º A : Jorge Felpeto Rodríguez   2º B: Virginia Vila  Martínez
3º A:  Ángel Fernández Romero   3º B: Beatriz Díaz-Robles Iglesias
4º A:  Antonio Casteleiro Cuesta   4º B:  Vanesa Rico Calvo